*/?>
DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Apdrošināšana

 

                                    OCTA Kalkulators LV.  

 

OCTA apdrošināšana un KASKO apdrošināšana Zelta OCTA

Zelta OCTA priekšrocības.

Sadursme ar transportlīdzekli
Zelta OCTA atlīdzina zaudējumus, kuri radušies transportlīdzeklim pēc sadursmes ar citu transportlīdzekli arī gadījumos, ja Zelta OCTA klients ir vainīgā puse sadursmes izraisīšanā.
Sadursme ar dzīvnieku
Zelta OCTA atlīdzina zaudējumus, kuri radušies transportlīdzeklim pēc sadursmes ar dzīvnieku.
Atlīdzība pie sava apdrošinātāja
Zelta OCTA klienti var saņemt zaudējumu kompensāciju pie sava apdrošinātāja, ja ir ceļu satiksmes negadījumā cietusī puse.
Nelaimes gadījuma apdrošināšana transportlīdzekļa vadītājam
Pērkot Zelta OCTA kopā ar OCTA polisi, tiek iekļauts arī "Nelaimes gadījumi" risks. Tas nozīmē, ka Seesam atlīdzina izdevumus, kas transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem radušies negadījuma rezultātā.
Ērta atlīdzību pieteikšana
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam Jums jārīkojas sekojoši:
1. Zvaniet policijai vai aizpildiet saskaņoto paziņojumu
2. Nofotogrāfējiet bojātās vietas
3. Aizpildiet iesniegumu www.seesam.lv/zeltaocta
4. Saņemiet naudu kontā
Ātra atlīdzību izmaksa
Seesam lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņem divu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 

KASKO ir sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā apdrošināšana, kas paredzēta, lai kompensētu zaudējumus gadījumos, kad transportlīdzeklis ticis bojāts, ir nozagts vai apzagts.

Seesam KASKO apdrošināšana aizsargā transportlīdzekļa īpašnieku, tā tiesīgos lietotājus, kā arī pasažierus no neparedzētiem finansiālajiem izdevumiem, kas var rasties, notiekot negadījumam. 

KASKO paredzēts automašīnām, kuras nav vecākas par 12 gadiem.

 

Par OCTA apdrošināšanu.

TOP